Hoppa yfir valmynd

550 kr. gjald fyrir hvern notanda í föstu forvali

Fréttasafn
30. maí 2000

550 kr. gjald fyrir hvern notanda í föstu forvali

Póst- og fjarskiptastofnun hefur ákveðið að gjald fyrir hvern notanda sem skráður er í föstu forvali skuli vera að hámarki kr. 550 án vsk. Þjónustuveitandi sem tekur við notandanum í föstu forval greiðir gjaldið til rekstrarleyfishafa sem notandinn fasttengist. Þá hefur Póst- og fjarskiptastofnun ákveðið að stofngjald fyrir hvern þjónustuveitanda sem skráir sig hjá rekstrarleyfishafa fyrir föstu forvali skuli ekki vera hærra en kr. 10.000 án vsk.
---------------------------------------------------------
Í 11. gr. reglna um fast forval segir að kostnað sem rekstrarleyfishafi hefur af því að skrá í símstöðvarkerfi sín forskeyti þjónustuveitanda í fast forval skuli hinn síðarnefndi bera. Kostnað sem rekstrarleyfishafi hefur af því að skrá í kerfi sín fast forval hvers einstaks áskrifanda skal þjónustuveitandi bera. Póst- og fjarskiptastofnun skal tryggja að gjöld séu í samræmi við tilkostnað leyfishafa.
Eins og fram kemur í fundargerðum vinnuhóps um númeraflutning lagði Póst- og fjarskiptastofnun fram spurningu hvort nota ætti jafnaðargjald fyrir hvern notanda eða hafa mismunandi gjald eftir hvaða aðili eigi í hlut. Fundarmenn töldu heppilegast að Póst- og fjarskiptastofnun ákveði gjaldið. Þrátt fyrir að rekstrarleyfishafar sem þátt taka í vinnuhópnum hafa áætlað mjög mismunandi kostnað við skráningu í fast forval eða allt frá óverulegum kostnaði upp í kr. 1000 telur Póst- og fjarskiptastofnun eðlilegt að sett verði jafnaðargjald og hefur við ákvörðun gjaldsins tekið tillit til upplýsinga sem liggja fyrir frá rekstrarleyfishöfunum..
Við ákvörðun gjaldsins hefur einnig verið höfð hliðsjón af upplýsingum sem liggja fyrir erlendis frá um hliðstæða gjaldtöku.
Vinna við að skrá inn hvern þjónustuveitandi í einstakar símstöðvar er væntanlega álíka og við að skrá inn notanda. Þar eð gera má samt ráð fyrir meiri undirbúningsvinnu m.a. við samræmingu aðgerða í mismunandi símstöðvum hvers rekstrarleyfishafa þykir samt rétt að þjónustuveitendur greiði talsvert hærra stofngjald en skráningargjaldið sem greitt er fyrir hvern notanda.
Framangreind gjöld gilda afturvirkt frá og með 1. apríl 2000.
 30.maí 2000