Hoppa yfir valmynd

Samráð við ESA um markaðsgreiningar á heildsölumörkuðum fyrir heimtaugar (staðaraðgang með fasttengingu) og bitastraumstengingar (miðlægan aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur)

Fréttasafn
16. september 2021

Samráð við ESA um markaðsgreiningar á heildsölumörkuðum fyrir heimtaugar (staðaraðgang með fasttengingu) og bitastraumstengingar (miðlægan aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur)

Mynd með frétt

Þann 14. september sl. sendi Fjarskiptastofa til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) drög að ákvörðun er lýtur að markaðsgreiningum á heildsölumörkuðum fyrir staðaraðgang með fasttengingu (markaður 3a) og miðlægan aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur (markaður 3b).

PFS hyggst viðhalda útnefningu Mílu ehf. (Míla), sbr. ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) nr. 21/2014, sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á félagið á umræddum mörkuðum. Þrátt fyrir innkomu Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. (GR) og fleiri staðbundinna neta er markaðshlutdeild Mílu enn um 57% og eru enn verulegar aðgangshindranir ríkjandi á viðkomandi mörkuðum að mati Fjarskiptastofu. Ennfremur hyggst Fjarskiptastofa útnefna móðurfélag Mílu, Símann hf. (Síminn), sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á viðkomandi mörkuðum og leggja viðeigandi kvaðir á það félag, en samstæða félaganna (Símasamstæðan) telst vera ein efnahagsleg eining í skilningi samkeppnisréttar.

Markaður 3a nær yfir aðgang að kopar- og ljósleiðaraheimtaugum, þar sem Fjarskiptastofa telur að staðganga ríki milli slíkra heimtauga. Það sama á við um bitastraumstengingar um slíkar heimtaugar á markaði 3b.

Fjarskiptastofa telur að landfræðilegi markaðurinn teljist áfram landið allt, þrátt fyrir að samkeppnisaðstæður teljist nokkuð misjafnar milli sveitarfélaga landsins. Hins vegar telur Fjarskiptastofa að þær séu ekki nægilega misjafnar til að réttlæta landfræðilega aðgreinda markaði, en nægilega misjafnar þó til að réttlæta vægari kvaðir í 17 nánar tilgreindum sveitarfélögum landsins, þ.m.t. á höfuðborgarsvæðinu öllu.

PFS hyggst leggja viðeigandi kvaðir á Mílu og Símann á viðkomandi mörkuðum til að efla samkeppni í fjarskiptum. Um er að ræða aðgangskvöð, jafnræðiskvöð, gagnsæiskvöð, kvöð um eftirlit með gjaldskrá og kvöð um færslu kostnaðarbókhalds. Kvöð um eftirlit með gjaldskrá hefur ekki hvílt á Símasamstæðunni að því er varðar ljósleiðara. Í stað kvaðar um að Míla skuli kostnaðargreina verð fyrir slíkar afurðir, hyggst Fjarskiptastofa leggja til vægari kvöð, þannig að samstæðan standist svokallað efnahagslegt hermipróf (e. Economic Replicability Test – ERT), sem setur visst aðhald á verðlagningu ljósleiðaraafurða samstæðunnar á heildsölu- og smásölustigi. Fjarskiptastofa mun síðar taka sérstaka ákvörðun um útfærslu umræddrar ERT kvaðar, áður en unnt verður að framkvæma slíkt próf.

Drög að ofangreindri ákvörðun eru nú send til ESA og annarra eftirlitsstofnana á EES-svæðinu með vísan til 1. mgr. 28. gr. laga nr. 75/2021 um Fjarskiptastofu. ESA og aðrar eftirlitsstofnanir á EES-svæðinu hafa einn mánuð til að setja fram athugasemdir við ákvörðunardrögin. Eftir það getur PFS formlega tekið ákvörðun um viðkomandi markaði nema fram komi óskir frá ESA um að Fjarskiptastofa dragi ákvörðunardrögin til baka. Ekki er gert ráð fyrir að innlendir hagsmunaaðilar geri athugasemdir við ákvörðunardrögin að þessu sinni, en upphaflegt innanlandssamráð fór fram á tímabilinu 30. apríl til  10. júlí 2020, auk þess sem samráð um tilteknar breytingar á frumdrögunum fór fram á tímabilinu 30. október til 27. nóvember 2020.

Samráðsskjölin á íslensku og ensku (PDF skjöl):     

Ákvörðunardrög_M3a og M3b_Til birtingar.pdf
Viðauki A_Markaðsgreining á M3a og M3b_Til birtingar.pdf
Viðauki A1_Reifun markaðsgreininga í Evrópu_Til birtingar.pdf
Viðauki B_Niðurstöður úr samráði á M3a og M3b_Til birtingar.pdf
Viðauki C_Niðurstöður úr aukasamráði_Til birtingar.pdf

Draft Decision M3a and M3b_Public.pdf
Appendix A_Market Analysis M3a and M3b_Public.pdf
Appendix A1_Summary of market analysis in Europe_Public.pdf
Appendix B_National Consultation M3a and M3b_PUBLIC.pdf
Appendix C_Additional Consultation M3a and M3b_Public.pdf