Upplýsingar fyrir notendur

Alþjónusta

Allir eiga rétt á tiltekinni lágmarksþjónustu - Sjá um alþjónustu

Val á fjarskiptafyrirtæki

Neytendur geta valið á milli fjarskiptafyrirtækja. Fjarskiptafyrirtækjum með umtalsverða markaðshlutdeild í fjarskiptanetum, svo sem Símanum og Vodafone, er skylt að verða við réttmætum og sanngjörnum beiðnum annarra fjarskiptafyrirtækja um aðgang að heimtaugum. Aðgangur að heimtaugum þessara fyrirtækja eykur möguleika annarra fjarskiptafyrirtækja til að selja neytendum áskrift að fastasíma/heimasíma.

Farsímareiki á EES svæðinu

Reikað sem heima innan EES-svæðisins

Eftir 15. júní 2017 þarf ekki að að greiða sérstök reikigjöld þegar ferðast er til annars lands á EES svæðinu. Allir núverandi viðskiptavinir sem hafa hefðbundinn aðgang að reiki færast nú á þessi nýju viðskiptakjör sem ná yfir gagnaflutning, símtöl og SMS skeyti. Þetta gildir eingöngu innan EES-svæðisins og ekki þegar ferðast er til annarra landa.

Sjá lista yfir lönd innan EES-svæðisins

Upplýsingarnar hér eiga ekki við þegar ferðast er til landa utan EES-svæðisins. Kynntu þér upplýsingar um farsímanotkun á ferðalögum utan EES-landanna hér fyrir neðan.

Spurningar og svör um farsímareiki á EES svæðinu

Nei, að hringja símtöl að heiman í erlend númer fellur ekki undir reiki. Verð símtala frá heimalandi til útlanda, þ.e. útlandasímtöl, eru ekki undir reglum eða kvöðum. Kynntu þér gjaldskrár fyrir símtöl til útlanda á heimasíðu þess símafyrirtækis sem þú ert hjá.

Eins og verið hefur telst það innanlandssímtal að hringja í íslenskt númer, jafnvel þótt síminn sé staddur í útlöndum.

Ef þú ferðast innan EES svæðisins eftir 15. júní 2017 eru engin aukagjöld fyrir að taka á móti símtölum. Þegar þú hringir heim frá landi innan svæðisins þá borgar þú það sama og þú myndir gera heima.

Meginreglan er sú að engin reikigjöld eru lögð á símanotkun sem á sér stað á venjulegum ferðalögum innan EES-svæðisins. Ef dvalið er langdvölum eða flust til annars EES-lands gilda þessar „reikað sem heima“ reglur ekki.

Hvað varðar símtöl og SMS skeyti gildir heimaverðskrá um alla notkun. Sama verðskrá gildir í reiki og gildir um notkun innanlands. Innifaldar mínútur og innifalin SMS eru þar meðtalin, einnig ef viðkomandi áskrift býður ótakmarkaðar mínútur og/eða SMS skeyti.

Hvað gagnamagn varðar þá gilda reglur um sanngjörn not þar sem símafyrirtækin hafa heimild til að setja mörk á það hve mikið gagnamagn má nota samkvæmt innanlandskjörum. Ef slík mörk eru sett er símafyrirtækinu skylt að tilkynna notendum sínum hver þau mörk eru.

Ákvæði reikireglnanna um „reikað sem heima“ setja skilyrði um lágmarksmörk sem eru rúm og eiga að duga fyrir alla venjulega netnotkun, tölvupóst, lestur vefsíðna og fréttaveitna. Ef farið er yfir þessi mörk er farsímafyrirtækinu heimilt að innheimta reikiálag sem nú nemur að hámarki 1.110,91 kr. fyrir hvert gígabæti af gagnamagni.

Á meðan viðvera heima er meiri en erlendis yfir fjögurra mánaða tímabil gilda „reikað sem heima“ reglurnar um notkun í reiki.
Ef viðvera erlendis er meiri en heima fellur það ekki undir sanngjörn not á reikiþjónustu og farsímafyrirtækið gæti haft samband til að tilkynna að hér eftir verði lagt álag á notkun í reiki. Viðskiptavinur hefur þá 14 daga til að skýra notkun sína og af hverju ekki ætti að leggja á slíkt álag, t.d. ef sérstakar aðstæður hafa verið undanfarna mánuði sem ekki eru viðvarandi.
Það álag sem leggja má á reikinotkun umfram sanngjörn not vegna mikillar viðveru erlendis eru að hámarki 4,62 kr/mín vegna símtala sem eru hringd, 1,44 kr/SMS og 1.110,91 kr/GB vegna gagnanotkunar.
Í slíkum tilfellur getur það verið hagkvæmara að útvega þarlenda farsímaáskrift en að greiða reikiálagið.

Allar þjónustuleiðir sem nú bjóða reiki á almennri reikiverðskrá verða færðar á þau kjör sem „reikað sem heima“ reglurnar kveða á um.

Á meðan tengst er við farsímanet frá landi gilda þessar reikireglur, t.d. ef siglt er á ám, vötnum og við ströndina. Um leið og tengst er annars konar farsímanetum, t.d. þegar skemmtiferðaskip eða flugvélar tengjast farsímanetum um gervihnött gilda þessar reikireglur ekki.

Sé viðskiptavinur nú með önnur reikikjör en þau almennu skal farsímafyrirtæki hafa samband og fá staðfest að viðskiptavinur vilji halda þeim sérstöku kjörum. Staðfesti viðskiptavinur ekki að hann vilji halda þessum sérstöku reikikjörum skal færa þjónustuleið hans yfir í kjör samkvæmt „reikað sem heima“ reglunum.

Bjóði þjónustuleiðin þegar upp á reiki fellur hún undir „reikað sem heima“ reglurnar og kjörin. Þó hefur farsímafyrirtækið heimild til að setja lægri mörk á sanngjörn not gagnaflutnings á fyrirframgreiddar þjónustuleiðir. Farsímafyrirtækinu er skylt að tilkynna viðskiptavinum sínum hver mörkin um sanngjörn not eru á þjónustuleiðum þeirra.
Sé fyrirframgreidda þjónustuleiðin með þeim hætti að dregið sé jafnóðum af inneign fyrir alla notkun, þar með talið gagnanotkun, eru mörkin um sanngjörn not miðuð við þá inneign sem fyrir hendi er þegar reiki hefst.
Sé keyptur sérstakur gagnamagnspakki með ákveðinni inneign af gagnamagni eru mörkin um sanngjörn not sett sérstaklega á þann gagnamagnspakka.
 

Farsímafyrirtækjunum er heimilt að setja slíkum þjónustuleiðum mörk um sanngjörn not í reiki. Reglur um „reikað sem heima“ setja lágmarksviðmið um þessi mörk sem taka mið af mánaðargjaldi viðkomandi áskriftarleiðar. Farsímafyrirtækjunum er alltaf heimilt að bjóða meira gagnamagn innan sanngjarnra nota en þetta reiknaða lágmark. Reiknireglan er að viðskiptavinum í fastri eftirágreiddri áskrift skal að lágmarki heimilt að nota tvöfalt það gagnamagn í gígabætum sem fæst þegar mánaðarverði áskriftar er deild á 1.110,91 kr. Sem þýðir að áskrift sem kostar 3000 kr skal að lágmarki geta notað 5,4 GB í reiki áður en heimilt er að leggja álag á notkun í reiki.
Ef þjónustuleiðin er fyrirframgreidd sem pakki er lágmarkið einfalt magn í GB, þ.e. 2,7 GB fyrir þjónustuleið sem kostar 3000 kr. á mánuði. Ef fyrirframgreidda þjónustuleiðin með þeim hætti að dregið er jafnóðum af inneign fyrir alla notkun, þar með talið gagnanotkun, eru mörkin um sanngjörn not miðuð við þá inneign sem fyrir hendi er þegar reiki hefst.

Farsímareiki utan EES svæðisins

Mikill munur getur verið á gjaldskrám fyrir síma- og netnotkun erlendis og heima fyrir. Því er rík ástæða til að kynna sér vel verð fyrir reikiþjónustu og aðra fjarskiptaþjónustu í því landi sem ferðast er til.

Með orðinu reiki er átt við það þegar farsíma- eða tölvunotandi sem er í viðskiptum við ákveðinn þjónustuaðila fær aðgang að síma- og/eða netkerfum annarra þjónustuaðila.

Alþjóðlegt reiki er þegar aðgangur er veittur að síma- og/eða netkerfum þjónustuaðila í öðru landi.

ATH: Innan EES-svæðisins falla sérstök reikigjöld niður frá 15. júní 2017 fyrir íbúa landanna á svæðinu. Sjá sérstaka upplýsingasíðu um reiki innan EES-svæðisins hér á vefnum.

Kynnið ykkur upplýsingar á vefsíðum farsímafyrirtækjanna

Símafyrirtækin eru með upplýsingar um farsímanotkun erlendis á vefsíðum sínum. Hér fyrir neðan eru tenglar á viðkomandi vefsíður hjá fyrirtækjunum.

Spurningar og svör um farsímareiki utan EES svæðisins

Þegar dvalið er um lengri tíma í útlöndum getur borgað sig að kaupa SIMkort hjá einhverju símafyrirtæki í landinu og nota það númer. Þágreiðir þú ekki fyrir þau símtöl sem berast þér.

Í mörgum tilfellum getur komið sér vel fyrir farsímnotendur að veljasjálfir hvaða þjónustufyrirtæki þeir vilja nota á meðan þeir dveljasterlendis. Það gildir ekki síst um þá sem ferðast utan Evrópu. Forsendaner þó að þjónustufyrirtækið heima hafi gert reikisamning við fleiri eneitt símafyrirtæki í því landi sem ferðast er til. Því er rétt að kynnasér reikisamninga þjónustufyrirtækisins og bera saman gjaldskrá þeirraerlendu símafyrirtækja sem það hefur samið við. Í leiðbeiningum umnotkun flestra farsíma eru upplýsingar um hvernig hægt er að veljafarsímanet í útlöndum, telji notandinn að sú reikiþjónusta semsjálfkrafa kemur upp, sé ekki sú ódýrasta. 

Þegar hlaðið er niður gögnum af netinu í farsímann eða í útlöndumgetur það verið mun dýrara en netnotkun innanlands.

Þeir sem eru með 3G/4G síma eða önnur snjalltæki og hafa netþjónustutengda geta aftengt þessa þjónustu þegar farið er til útlanda. Ef það erekki gert fer síminn sjálfvirkt að leita að netþjónustu. Þetta geturhaft mikinn aukakostnað í för með sér. Hægt er að fá aðstoð við aðaftengja netþjónustumöguleika símans hjá því fyrirtæki sem viðkomandi erí viðskiptum við. Athugið þó að evrópskum farsímafyrirtækjum (þ.m.t.íslenskum) er skylt að láta notandann vita þegar um sérstök reikigjöld er að ræða og notkun nær 50 evrum.

Þegar fartölvan er tengd Netinu með netkorti eða netlykli sem notar 3G eða 4Gkerfi er það sami kostnaður og þegar hlaðið er niður efni í farsímann.

Svona slekkur þú á gagnaflutningi í símann:

Android símar:

 1. Velja Stillingar (Settings)
 2. Velja Fleiri net
 3. Velja Farsímakerfi (Mobile Networks)
 4. Taka hak úr reitum fyrir Farsímagögn og Gagnareiki (Use Packet Data eða Data enabled og Data Roaming)

(Athugið að smávægilegur munur getur verið á milli mismunandi tegunda android síma)

iPhone símar: 

 • iOS 6 stýrikerfi:
  1. Velja Settings
  2. Velja General
  3. Velja Network
  4. Slökkva á Data Roaming (Cellular Data)
 • iOS 7 og iOS 8 stýrikerfi:
  1. Velja Settings
  2. Velja Cellular
  3. Slökkva á Data Roaming (Cellular Data)


Hugið að öryggi í netnotkun

Mikilvægt er að huga að öryggi í netnotkun allsstaðar. Kynntu þér upplýsingar um netöryggi í farsímanum á vefsíðunni Netöryggi.isÞað kostar meira að taka á móti skilaboðum úr símsvaranum heima þegardvalið er erlendis og jafngildir það millilandasímtali að hringja ítalhólfið. Því er rétt að kynna sér fyrirfram á hvaða kjörum hægt er aðnýta símsvarann á meðan dvalið er í útlöndum.

Farsímanotandi í útlöndum greiðir fyrir símtal sem endar í talhólfinuhans jafnvel þó sá sem hringir leggi á um leið og talhólf svarar.

Gott sparnaðarráð er því að aftengja talhólfið áður en farið er til útlanda.

Það kostar jafnan meira að senda textaskilaboð frá útlöndum og heim heldur en innanlands. 

Greitt er fyrir MMS eins og gagnanotkun

Kynntu þér verðskrána hjá fjarskiptafyrirtækinu þínu.

Sá sem hringir frá Íslandi í farsímanotanda með íslenskt númer semstaddur er í útlöndum greiðir skv. innanlandsgjaldskrá sínsfjarskiptafyrirtækis en sá sem tekur á móti símtalinu greiðir samkvæmt útlandagjaldskrá síns fjarskiptafyrirtækis.

Því greiðir farsímanotandi í útlöndum bæði fyrir þau símtöl sem hannhringir sjálfur og þau símtöl sem honum berast. Athugið þó að gjaldið erlægra fyrir móttekin símtöl en þegar hringt er heim.

Öll símtöl fara í gegnum símgátt þjónustufyrirtækis á Íslandi og  þvíjafngildir það millilandasímtali ef hringt er í vin eða ættingja sem ermeð notandanum á ferðalagi og eru með honum í vinaáskrift.

Gjaldskrá þess fyrirtækis sem íslenska símafyrirtækið hefur gertreikisamning við gildir fyrir alla símnotkun að viðbættu 20 %þjónustugjaldi og 24,5% virðisaukaskatti. Það kostar því töluvert meiraað hringja erlendis frá til Íslands, en það kostar að hringjainnanlands.

Talhólf
Farsímanotandi sem er í útlöndum greiðirfyrir símtöl sem enda í talhólfinu hans eins og um móttekin símtöl sé aðræða.

Hægt er að nota flest fyrirframgreidd símkort í útlöndum, en það geturþurft að skrá sig fyrir slíkri þjónustu áður en lagt er í ferðalag. Þvíer mælt með því að notendur fyrirframgreiddra korta kynni sér kjörin oggangi úr skugga um það hjá þjónustufyrirtækinu hvort þeir geti notaðþau í því landi sem ferðast er til.

CE merkingar - Kaup á tækjum

Margir freistast til að kaupa sér ódýr fjarskipta- og rafmagnstæki á erlendis frá, í gegnum netið eða á ferðalögum.  Dæmi um þetta eru farsímar, spjaldtölvur, leikföng, fjarstýrðar læsingar o.s.frv.

Fjarskiptabúnaður þarf hins vegar að uppfylla kröfur sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu til þess að nota megi hann hér á landi. Fjarskiptatæki sem eru almennt í notkun í löndum utan Evrópu geta því verið ólögleg hér á landi. 
Ef fjarskiptabúnaður er í fullu samræmi við kröfu á EES svæðinu er hann CE-merktur. 

 Góð ráð áður en fjárfest er í fjarskiptatæki til nota hér á landi  

 • Öll fjarskiptatæki eiga að vera CE-merkt.  Ef þau eru það ekki, eru þau ólögleg á Íslandi.
  CE-merkið skal vera greinilegt á umbúðum og á tækjunum. Að auki skal tækið vera merkt með framleiðslunúmeri.

 • Ofangreint á við, hvort heldur tækin eru keypt  á Íslandi, erlendis eða koma til landsins sem gjöf, t.d. frá ættingjum. 

 • Ofangreint á einnig við ef tækin eru keypt á netinu. 

 • Athuga þarf hvort hvort afla þurfi tilskilinna leyfa til að nota tækið á Íslandi.

Dæmi um búnað sem er skilgreindur sem fjarskiptatæki og skal vera CE-merktur:

 • Farsímar

 • Handtalstöðvar (Walkie-talkie)

 • Þráðlaus vaktbúnaður í barnavagna

 • Þráðlausir hljóðnemar

 • Fjarstýrðar bílskúrslæsingar

 • Ýmis símatæki og mótöld.

 • Fjarstýrð leikföng

 • Útvarpstæki

 • Búnaður fyrir þráðlausar tengingar við Internetið

 • Radarvarar

 • GPS -Búnaður

Munið
Öll fjarskiptatæki verða að vera CE-merkt. Tæki, sem ekki eru CE-merkt, eru ólögleg hér á landi.

Algengar spurningar og svör um fjarskiptaþjónustu