Hoppa yfir valmynd

Laus störf

Ábyrgur og öflugur skjalastjóri

Skjalastjóri tekur þátt í starfsvettvangi sem er að eflast og breytast og bjóðast góð tækifæri til frekari þróunar í starfi í sveigjanlegu og kviku vinnuumhverfi. Lögð er áhersla á fjölskylduvænan vinnustað til að viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Leiðir þróun skjalastjórnunar stofnunarinnar bæði í GoPro og öðrum kerfum, t.d. Sharepoint og Teams
• Ber ábyrgð á eftirfylgni og þróun skjalastefnu og verklagi við skjalastjórnun
• Móttaka innsendra erinda og skráning í skjalavistunarkerfi
• Umsjón með réttri skráningu útsendra bréfa í skjalavistunarkerfi
• Frágangur og skil rafrænna gagna og pappírs til Þjóðskjalasafns Íslands
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með að skjalamál séu í samræmi við reglugerðir og lög
• Þróar áfram notendahandbók og sinnir ráðgjöf, stuðningi og fræðslu til starfsmanna um skjalamál
• Tekur þátt í stafrænum þróunarverkefnum og öðrum samstarfsverkefnum
• Tekur þátt í öðrum verkefnum sem tilheyra Rekstrarsviði eftir atvikum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í upplýsingafræði með áherslu á skjalastjórn eða annað sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði
• Þekking og reynsla af skjalastjórn og notkun rafrænna skjalakerfa s.s. GoPro er kostur
• Hæfni til að vinna með stafrænar lausnir
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og lausnamiðuð hugsun í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á TEAMS og Microsoft skýjalausnum er kostur
• Þekking og reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Góð samstarfshæfni, jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í samskiptum eru nauðsynlegir eiginleikar

Frekari upplýsingar um starfið:
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi sem ráðinn er þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember nk. Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi.

Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið. Litið er svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
Nánari upplýsingar veitir Hrefna Ingólfsdóttir – hrefna@fjarskiptastofa.is

Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Fjarskiptastofa starfar í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi og hvílir starfsemin annars vegar á alþjóðlegri þróun í fjarskiptum, upplýsingatækni og netöryggi og hins vegar á lagagrundvelli EES svæðisins.

Flestir starfsmenn Fjarskiptastofu taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Hjá Fjarskiptastofu starfa hátt í 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um störf sem stofnunin auglýsir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.