Hoppa yfir valmynd

Lög og reglugerðir

Lög og reglur um Fjarskiptastofu

Fjarskiptastofa

 • Nr. 75/2021 - Lög um Fjarskiptastofu
 • Nr. 17/2022 - Lög um áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta
 • Reglur nr. 197/2022 - Reglur FST og Samkeppniseftirlitsins um meðferð og úrlausn fjarskiptamála

Póst- og fjarskiptastofnun

Nr. 69/2003 - Lög um Póst- og fjarskiptastofnun

Nr. 72/2018 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun og lögum um fjarskipti (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)

Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.)

Nr 117/2008 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003

Nr. 172/2006 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003

Reglur nr. 710/2020 - Reglur um málsmeðferð hjá Póst- og fjarskiptastofnun

Gjaldskrá nr. 1115/2006 - Gjaldskrá Póst- og fjarskiptastofnunar (PDF)

Lög og reglur um netöryggi

Lög um netöryggi

Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).

Nr. 78/2019 - Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða

Reglugerðir um netöryggi

Nr. 1255/2020 – Reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa veitenda stafrænnar þjónustu. - 1. desember 2020

Nr. 480/2021 - Reglugerð um netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar (CERT-ÍS) - 3. maí 2021

Nr. 475/2013 - Reglugerð um málefni CERT-ÍS netöryggissveitar - 23. maí 2013

Nr. 866/2020 - Reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu - 1. september 2020

Reglur fyrir fjarskiptafyrirtæki um netöryggi

Skv. lögum nr. 39/2007 um breytingu á fjarskiptalögum nr. 81/2003 setti PFS reglur um vernd upplýsinga í fjarskiptanetum og virkni þeirra og reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og undirliggjandi IP neta.

Nr. 68/2020  - Reglur um breytingu á reglum 1221/2007 um vernd upplýsinga á almennum fjarskiptanetum.

Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 10. desember 2007

Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta - 10. desember 2007

Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu - 10. desember 2007

Lög og reglur um fjarskipti

Fjarskiptalög og reglugerðir

Lög um fjarskipti

Nr. 70/2022 - Lög um fjarskipti

Nr. 81/2003 - Lög um fjarskipti - Úr gildi

Nr. 41/2018 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði).Nr. 41/2018

Nr. 72/2018 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun og lögum um fjarskipti (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta).

Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).

Nr. 34/2011 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Nr. 146/2010 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Nr. 145/2009 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Nr. 118/2008 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Nr. 39/2007 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003

Nr. 78/2005 - Lög um breytingar á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Reglugerðir um fjarskipti

Nr. 1100/2022 - Reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta - 30. september 2022

Nr. 305/2019 - Reglugerð um skráningu gervihnattatíðna - 18. mars 2019

Nr. 1128/2018 - Reglugerð um framkvæmd nethlutleysis - 13. desember 2018

NR 1303/2017 - reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna - 22. desember 2017

Nr. 475/2013 - Reglugerð um málefni CERT-ÍS netöryggissveitar - 23. maí 2013

Nr. 1174/2012 - Reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 21. desember 2012

Nr. 558/2016- Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 24. júní 2016

Nr. 1047/2011 - Reglugerð um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum - 14. nóvember 2011

Nr. 555/2023 - Reglugerð um bókhald og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja - 23. maí 2023

Nr. 526/2011 - Reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu - 25 maí 2011

Nr. 780/2010 - Reglugerð um yfirgjaldsþjónustu í tal- og farsímanetum - 24.september 2010

Nr. 1116/2009 - Reglugerð um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu  - 28. desember 2009

Nr. 556/2023 - Reglugerð um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta  - 23. maí 2023

Nr. 36/2009 -  Reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála - 21. janúar 2009

Nr. 700/2005 - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 866/200 um aðskilnað fjarskiptaneta og kapalkerfa fyrir sjónvarp sem eru í eigu sama lögaðila

Nr. 77/2003 - Reglugerð um innheimtu jöfnunargjalds á árinu 2003

Nr. 199/2002 - Reglugerð um sundurgreindan aðgang að heimtaugum

Nr. 734/2000 - Reglugerð um starfsemi fjarskiptafyrirtækja með staðfestu í ríki utan evrópska efnahagssvæðisins

Reglur um fjarskipti

Nr. 720/2023 - Reglur um almenna heimild til að reka fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu - 22. júní 2023

Nr. 1244/2022 - Reglugerð um verðsamanburð á fjarskiptaþjónustu - 2. nóvember 2022

Nr. 1111/2015 - Reglur um innanhússfjarskiptalagnir - 15. desember 2015

Nr. 421/2018 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1111/2015 um innanhúsfjarskiptalagnir - 18. apríl 2018

Nr. 993/2009 - Reglur um efni viðmiðunartilboðs fyrir opinn aðgang að heimtaugum  - 30. nóvember 2009

Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum   - 10. desember 2007

Nr. 68/2020 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1221/2007, um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 17. janúar 2020

Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta   - 10. desember 2007

Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu  - 10. desember 2007

Nr. 94/2002 - Reglur um viðmiðunartilboð um samtengingu

Innviðir

Nr. 125/2019 - Lög um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta. - 1. janúar 2020

Radíó- og talstöðvar

Nr. 348/2004 - Reglugerð um starfsemi radíóáhugamannna

 • Nr. 1306/2017 -  Reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi rádíóáhugamanna nr. 348/2004 - 22. desember 2017

Nr. 493/1988 - Reglugerð um rekstur radíóstöðva

Nr. 002/1987 - Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu

Númer og tíðnir

Nr. 960/2023 - Reglur um númer, númeraraðir og vistföng á sviði fjarskipta - 19. september 2023

Nr. 655/2010 - Reglur um forval og fast forval í talsímanetum - 12. ágúst 2010

Nr. 1112/2022 - Reglur um númera- og þjónustuflutning í almennum fjarskiptanetum  - 5. október 2022.

Nr. 629/2008 - Reglur um fyrirkomulag númerabirtingar

 • Nr. 463/2010 - Reglur  um breytingar á reglum um fyrirkomulag númerabirtingar nr. 629/2008

Búnaður

 • Nr. 944/2019 - Reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað

Reglugerðir um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa

Nr. 125/2009 - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með síðari breytingum.

Nr. 377/2007 - Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta

Nr. 122/2004 - Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd

Nr. 53/2000 - Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa

Nr. 513/1998 - Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip

Nr. 445/1993 - Reglugerð um neyðarsendibaujur í 121,5 MHz fyrir nærmiðun, þegar maður fellur fyrir borð

Nr. 71/1991 - Reglugerð um innflutning og viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz

Útvarp

Nr. 38/2011 - Lög um fjölmiðla

Reglur nr. 570/2006 - Reglur um skilyrt aðgangskerfi og notendabúnað fyrir stafrænt sjónvarp

Gerðir ESB um fjarskipti - (eru innleidd í íslensk lög)

2019/785/EC - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem heimilar notkun tíðnisviðsins fyrir búnað sem notar UWB (ultra 
wideband) tækni á samræmdan hátt frá 14. maí 2019 (á ensku)

2002/22/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá - 7. mars 2002
um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um alþjónustu)

2002/21/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun)

2002/20/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (heimildartilskipun)

2002/19/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 7. mars 2002
um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og samtengingu þeirra og tilheyrandi aðstöðu (tilskipun um aðgang)

2002/58/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 12. júlí 2002
um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta
(tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)

1999/5/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 9. mars 1999
um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra

EEC ákvarðanir

ECC/DEC/(07)01 um samræmda notkun, undanþágu frá leyfisskyldu og frjálst flæði á efnisskynjunarbúnaði sem notar UWB tækni á tíðnisviðum undir 10,6 GHz. Dags. 24. mars 2006 - Uppfært 8. mars 2019.

ECC/DEC/(06)04 um samræmda notkun, undanþágu frá leyfisskyldu og frjálst flæði á búnaði sem notar  notar UWB tækni. Dags. 30. mars 2007 - Uppfært 18.11.2022.

Aðrar tilskipanir á íslensku  (leit á EES vefsetri utanríkisráðuneytisins)

Reglugerðir:

Nr. 531/2012 - Reglugerð ESB um reiki á almennum farsímanetum - 13. júní 2012

Sjá einnig vefsíðu Evrópusambandsins um lög og reglur varðandi fjarskipti (enska)

Um úrskurðarnefnd

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 75/2021 um Fjarskiptastofu er heimilt að kæra ákvarðanir Fjarskiptastofu til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála. Sá sem á verulegra hagsmuna að gæta getur kært hvort heldur er málsmeðferð eða efni ákvörðunar. Kæra þarf að berast nefndinni innan fjögurra vikna frá því að kæranda varð kunnugt um ákvörðunina. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir á stjórnsýslustigi. Frekari upplýsingar um málsmeðferð nefndarinnar eru í reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála nr.36/2009.

Skipan úrskurðarnefndar

Ráðherra skipar í úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála, sbr. ákvæði 1. mgr. 20. gr. laga um Fjarskiptastofu, nr. 75/2021. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.

Skipunartími er frá og með 1. nóvember 2022 til 31. október 2026.

Í nefndinni eiga sæti:

 • Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður, sem jafnframt er formaður,
 • Kjartan Briem, framkvæmdastjóri ISAVIA ANS,
 • Kristín Þ. Flygenring, hagfræðingur.

Varamenn:

 • Garðar Steinn Ólafsson, lögmaður, varaformaður,
 • Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir, lögfræðingur,
 • Kristín Eiríksdóttir, hagfræðingur.

Kærur til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála sendist til:

Þórður Bogason, hrl.  (thordur@magna.is)
Magna lögmenn
Höfðabakka 9, 6. hæð
110 Reykjavík

Netfang: ufp@ufp.is