Lög og reglugerðir

Lög og reglur um Fjarskiptastofu

Fjarskiptastofa

Póst- og fjarskiptastofnun

 • Nr. 69/2003 - Lög um Póst- og fjarskiptastofnun 

  • Nr. 72/2018 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun og lögum um fjarskipti (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)

  • Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.)

  • Nr 117/2008 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003

  • Nr. 172/2006 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003

 • Reglur nr. 710/2020 - Reglur um málsmeðferð hjá Póst- og fjarskiptastofnun

 • Reglur nr. 1001/2019 - Reglur Póst- og fjarskiptastofnunar og Samkeppniseftirlitsins um meðferð og úrlausn fjarskipta- og póstmála

 • Gjaldskrá nr. 1115/2006 - Gjaldskrá Póst- og fjarskiptastofnunar (PDF) 

Lög og reglur um fjarskipti

Fjarskiptalög og reglugerðir

Lög um fjarskipti

 • Nr. 81/2003 - Lög um fjarskipti

  • Nr. 41/2018 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði).Nr. 41/2018

  • Nr. 72/2018 - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun og lögum um fjarskipti (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta).

  • Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).

  • Nr. 34/2011 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

  • Nr. 146/2010 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

  • Nr. 145/2009 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

  • Nr. 118/2008 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

  • Nr. 39/2007 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003

  • Nr. 78/2005 - Lög um breytingar á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Reglugerðir um fjarskipti

 • Nr. 305/2019 - Reglugerð um skráningu gervihnattatíðna - 18. mars 2019

 • Nr. 1128/2018 - Reglugerð um framkvæmd nethlutleysis - 13. desember 2018

 • NR 1303/2017 - reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna - 22. desember 2017

 • Nr. 475/2013 - Reglugerð um málefni CERT-ÍS netöryggissveitar - 23. maí 2013

 • Nr. 1174/2012 - Reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 21. desember 2012

  • Nr. 558/2016 - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 24. júní 2016
 • Nr. 1047/2011 - Reglugerð um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum - 14. nóvember 2011

 • Nr. 564/2011 - Reglugerð um bókhald og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja - 18. maí 2011

 • Nr. 526/2011 - Reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu - 25 maí 2011

 • Nr. 780/2010 - Reglugerð um yfirgjaldsþjónustu í tal- og farsímanetum - 24.september 2010

 • Nr. 1116/2009 - Reglugerð um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu  - 28. desember 2009

 • Nr. 741/2009 - Reglugerð um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta  - 10. ágúst 2009

  • Nr. 206/2018 - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 741/2009 um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta - 21. febrúar 2018
 • Nr. 36/2009 -  Reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála - 21. janúar 2009

 • Nr. 1356/2007 - Reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta - 28. desember 2007

 • Nr. 700/2005 - Reglugerð  um breytingu á reglugerð nr. 866/2000 um aðskilnað fjarskiptaneta og kapalkerfa fyrir sjónvarp sem eru í eigu sama lögaðila

 • Nr. 77/2003 - Reglugerð um innheimtu jöfnunargjalds á árinu 2003

 • Nr. 199/2002 - Reglugerð um sundurgreindan aðgang að heimtaugum

 • Nr. 734/2000 - Reglugerð um starfsemi fjarskiptafyrirtækja með staðfestu í ríki utan evrópska efnahagssvæðisins

 • Nr. 35/1995 - Reglugerð um stöðlun á sviði upplýsingatækni og fjarskipta

Reglur um fjarskipti

 • Nr. 1111/2015 - Reglur um innanhússfjarskiptalagnir - 15. desember 2015

 • Nr. 421/2018 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1111/2015 um innanhúsfjarskiptalagnir - 18. apríl 2018

 • Nr. 220/2010 - Reglur um verðsamanburð fjarskiptaþjónustu  - 1. mars 2010

 • Nr. 993/2009 - Reglur um efni viðmiðunartilboðs fyrir opinn aðgang að heimtaugum  - 30. nóvember 2009

 • Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum   - 10. desember 2007

 • Nr. 68/2020 - Reglur um breytingu á reglum nr. 1221/2007, um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 17. janúar 2020

 • Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta   - 10. desember 2007

 • Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu  - 10. desember 2007

 • Nr.345/2005 - Reglur um almenna heimild til að reka fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu

 • Nr. 94/2002 - Reglur um viðmiðunartilboð um samtengingu

Radíó- og talstöðvar

Nr. 348/2004 - Reglugerð um starfsemi radíóáhugamannna

 • Nr. 1306/2017 -  Reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi rádíóáhugamanna nr. 348/2004 - 22. desember 2017

Nr. 493/1988 - Reglugerð um rekstur radíóstöðva 

Nr. 002/1987 - Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu

Númer og tíðnir

 • Nr. 590/2015 - Reglur um skipulag, úthlutun og notkun númera, númeraraða og vistfanga á sviði fjarskipta - 3. júlí 2015

  • Nr. 1289/2016 -  Reglur um breytingu á reglum nr. 590/2015 um skipulag, úthlutun og notkun númera, númeraraða og vistfanga á sviði fjarskipta - 4. janúar 2017
 • Nr. 655/2010 - Reglur um forval og fast forval í talsímanetum - 12. ágúst 2010

 • Nr. 617/2010 - Reglur um númera- og þjónustuflutning í almennum fjarskiptanetum  - 6. júlí 2010

 • Nr. 463/2010 - Reglur  um breytingar á reglum um fyrirkomulag númerabirtingar nr. 629/2008

 • Nr. 629/2008 - Reglur um fyrirkomulag númerabirtingar

Búnaður

 • Nr. 944/2019 - Reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað

Reglugerðir um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa

 • Nr. 125/2009 - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með síðari breytingum.

 • Nr. 955/2008 - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004.

 • Nr. 377/2007 - Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta 

 • Nr. 122/2004 - Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd 

 • Nr. 53/2000 - Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa 

 • Nr. 513/1998 - Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip 

 • Nr. 445/1993 - Reglugerð um neyðarsendibaujur í 121,5 MHz fyrir nærmiðun, þegar maður fellur fyrir borð 

 • Nr. 71/1991 - Reglugerð um innflutning og viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz

Útvarp

Gerðir ESB um fjarskipti - (eru innleidd í íslensk lög)

Tilskipanir:

2019/785/EC - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem heimilar notkun tíðnisviðsins fyrir búnað sem notar UWB (ultra 
  wideband) tækni á samræmdan hátt frá 14. maí 2019 (á ensku) 

2002/22/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá - 7. mars 2002
um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um alþjónustu)

2002/21/EB- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun)

2002/20/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (heimildartilskipun)

2002/19/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 7. mars 2002
um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og samtengingu þeirra og tilheyrandi aðstöðu (tilskipun um aðgang)

2002/58/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 12. júlí 2002
um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta
(tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)

1999/5/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 9. mars 1999
um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra

Aðrar tilskipanir á íslensku  (leit á EES vefsetri utanríkisráðuneytisins)

Reglugerðir:

Nr. 531/2012 - Reglugerð ESB um reiki á almennum farsímanetum - 13. júní 2012

 

Sjá einnig vefsíðu Evrópusambandsins um lög og reglur varðandi fjarskipti (enska)

Lög og reglur um netöryggi

Lög um netöryggi

 • Nr. 62/2012 - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).

 • Nr. 78/2019 - Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða

Reglugerðir um netöryggi

 • Nr. 480/2021 - Reglugerð um netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar (CERT-ÍS) - 3. maí 2021

 • Nr. 475/2013 - Reglugerð um málefni CERT-ÍS netöryggissveitar - 23. maí 2013

 • Nr. 866/2020 - Reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu - 1. september 2020

Reglur fyrir fjarskiptafyrirtæki um netöryggi

Skv. lögum nr. 39/2007 um breytingu á fjarskiptalögum nr. 81/2003 setti PFS reglur um vernd upplýsinga í fjarskiptanetum og virkni þeirra og reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og undirliggjandi IP neta.

 • Nr. 1221/2007 - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum - 10. desember 2007

 • Nr. 1222/2007 - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta - 10. desember 2007

 • Nr. 1223/2007 - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu - 10. desember 2007

Um úrskurðarnefnd

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 75/2021 um Fjarskiptastofu er heimilt að kæra ákvarðanir Fjarskiptastofu til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála. Sá sem á verulegra hagsmuna að gæta getur kært hvort heldur er málsmeðferð eða efni ákvörðunar. Kæra þarf að berast nefndinni innan fjögurra vikna frá því að kæranda varð kunnugt um ákvörðunina. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir á stjórnsýslustigi. Frekari upplýsingar um málsmeðferð nefndarinnar eru í reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála nr.36/2009.

Skipan úrskurðarnefndar

Í úrskurðarnefnd sitja þrír nefndarmenn sem skipaðir eru af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og jafnmargir til vara. Formaður og varaformaður skulu skulu hafa lögmannsréttindi og búa yfir reynslu sem nýtist við úrlausn kærumála í fjarskipta- og póstmálum.

Varaformaður leysir formann af ef hann forfallast. Skipunartími nefndarinnar er fjögur ár.

Núverandi nefnd er skipuð til og með 14. ágúst 2022.

Úrskurðarnefndin er þannig skipuð:

Aðalmenn:
Þórður Bogason hrl., formaður
Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir lögfræðingur
Kirstín Þ. Flygenring hagfræðingur

Varamenn:
Ólafur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður, varaformaður
Kristín Eiríksdóttir hagfræðingur
Baldur Sigmundsson lögfræðingur

Kærur til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála sendist til:

Þórður Bogason hrl.
Lögmenn Höfðabakka
Höfðabakka 9
110 Reykjavík

Netfang: ufp@ufp.is